• Yhtiön periaatteet
  Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä

Päivitetty: 16.9.2017

Käytämme ISO 9001 Laatujärjestelmän standardeja teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä sekä asiantuntijapalveluiden ja asiakaspalveluiden tuottamisessa. Näiden tunnettujen standardien ja ohjeistusten seuraaminen osoittaa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja työntekijöille omistautuneisuutemme laadunvarmistukselle ja jatkuvalle toimintatapojen kehittämiselle. Laatujärjestelmämme pohjautuun tunnustettuun Neoxen Modus metodologiaan.

Velvollisuutemme on taata, että vakiintuneita standardeja noudattamalla yhtiön laadun taso vastaa asiakkaidemme odotuksia ja ylittää ne.

Kehitämme yhtiön erinomaisuutta ja laatutietoisuutta systemaattisella tomintapojen parantamisella, koulutuksella sekä asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä arvioivilla ja kehittävillä ohjelmilla.

Laatu on olennainen osa sitoutumustamme maailmanluokan teknologioiden, tuotteiden ja asiantuntijapalveluiden tuottamiseen. Toimialasta riippuen meidän laatusuunnitelumme sisältää kehityssuunnitelmat, laatusuunnitelmat, dokumentaatio- ja koulutussuunnitelmat, konfiguraationhallinnan suunnitelman, ohjelmistokehityksen määrittelyt, tuotejulkistuksen ja –toimituksen suunnitelmat ja testaussuunnitelmat.

Luotamme yksityiskohtaiseen dokumentaation, joka linjaa tavan, jolla laadunhallinnan ja –varmistuksen toimintatavat ovat vuorovaikutuksessa kehitystyön, asiantuntijapalveluiden ja asiakaspalvelun kanssa. Alla on tiivistelmä siitä dokumentista.

Tarkoitus

Lähestymistapamme laadunvarmistukseen pohjautuu ihmisiin ja järjestelmiin tässä järjestyksessä:

Ihmiset: Olemme menestyneet kaipaillulla alalla hyvin motivoituneiden, ammattitaitoisten ja luotettavien työntekijöidensä panoksen ansiosta. Emme erottele rooleja tehtävänimikkeiden tai hierarkian mukaan. Tämä joustavuus takaa yhteisen vastuun laadunvarmistuksesta ja mahdollisuuden nimittää yksilöitä tiettyihin rooleihin minkä tahansa sopimuksen parissa toimivissa tiimeissä.

Järjestelmät: Toimintamallimme noudattavat ISO 9000 standardia ja oma Laatu-dokumenttimme noudattaa ISO 2382-1, ISO 8402, ISO 9001 ja ISO 10011-1 standardeja.

Pääkohdat

Alla oleva lista sisältää ne pääkohdat, joihin Laatujärjestelmämme perustuu:

 • Julkaisemme Laatujärjestelmän ja huolehdimme, että koko yhtiö ymmärtää sen, ottaa sen käyttöönsä ja ylläpitää sitä.
 • Koko henkilökunnallamme on oikeus ryhtyä tuotteiden ja palveluiden parantamiseen liittyviin toimiin, tunnistaa ja dokumentoida kaikki laatuun liittyvät ongelmat sekä suositella ratkaisuja ja parannuksia.
 • Jokaiseen asiakassitoutumukseen on nimetty Lead Customer Contact, Lead Technical Contact ja Quality Manager
 • Tarkastustoimenpiteet kuten katselmuksen, prosessien, tuotteiden ja palveluiden testauksen, suunnitelmien katselmoinnin ja järjestelmän auditoinnin suorittaa tehtävään nimetty henkilökunta eivätkä ne, jotka ovat vastuussa kyseisistä projekteista.
 • Teemme asiakkaidemme kanssa yhteistyötä määritelläksemme kohtuulliset odotukset tuotteillemme ja palveluillemme sekä tulosten arviointiin.
 • Sitoutumaton johtaja arvioi Laatujärjestelmämme jokaisen asiakassitoumuksen kannalta ja päättää tarvitseeko siihen vastaisuudessa tehdä muutoksia.
 • Uskomme, että alkumäärityksiin panostaminen vähentää korjausten tarvetta myöhemissä vaiheissa. Uskomme myös, että teknologiamme ja prosessimme soveltuvat paremmin sovelluskehitykseen kuin perinteinen vesiputous-malli.
 • Ulkopuolinen johtaja arvioi sopimukset ennen kuin ne allekirjoitetaan ja sen jälkeen ne ovat sopimuksenhallintaprosessin alaisia. Dokumentoimme kaikki asiakkaan vaatimukset sekä sovitut muutokset.
 • Jokaiseen ratkaisuun ja palveluun sovelletaan niihin sopivaa systemaattista suunnittelutapaa, jossa otetaan huomioon myös edellisistä projekteista opitut asiat.
 • Jokaisen projektin loppukatselmoinnissa johtajamme vakuuttavat, että prosessin jokainen vaihe määrittelystä suunnitteluun, toteutukseen, testaukseen, validointiin ja katselmointiin on tehty Laatujärjestelmämme mukaan.

Laatujärjestelmämme, jonka prosessit ovat osa työntekijöidemme jokapäiväistä työtä eivätkä vain ohjekirja, tarkoitus on vähentää väärinkäsityksiä, erimielisyyksiä ja virheitä. Kokemuksen vahvistamina olemme varmoja siitä, että tämä lähestymistapa johtaa sekä meidän että asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme tyytyväisyyteen.

Yhteydenotto

Kuulemme mielellämme huomioita tästä laatujärjestelmästä. Jos sinulla on kysyttävää tästä käytännöstä, ole ystävällinen ja ota meihin yhteyttä.


Missio ja arvot

Toimitamme uusimpia pilvipalveluita sekä ratkaisuja inhimillisesti ymmärrettävässä muodossa. Luomme asiakkaillemme kasvua ja tuottavuutta.

Lue lisää

Eettiset periaatteet

Yhteiset eettiset arvomme ja liiketoimintamme periaatteet. Näitä ohjeita ja käytäntöjä noudatamme työssämme tietoyhteiskunnan rakentamiseksi.

Lue lisää

Yksityisyydensuoja

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan yksityisyyden suojan lakeja Näiden ohjeiden mukaisesi käytämme tietoja.

Lue lisää

Tasa-arvopolitiikka

Pyrimme toteuttamaan sosiaalista vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä päätöksiä tehdessämme, myös kumppaneitamme ja työntekijöitämme kohtaan.

Lue lisää

Ympäristöpolitiikka

Tiedostamme vaikutukset, joita moderni kulttuuri aiheuttaa ympäristöllemme. Ymmärrämme, että meidän on pyrittävä tasapainottamaan taloutta ja ekologiaa.

Lue lisää

Terveys ja turvallisuus

Ymmärrämme, että parantamalla terveyttä ja turvallisuutta parannamme samalla motivaatiota ja tuottavuutta sekä lisäämme työntekijöiden lojaaliutta.

Lue lisää

Laatujärjestelmä

Käytämme kansainvälisiä laadunvarmistuksen standardeja niin teknologiamme ja tuotteidemme kehityksessä kuin asiantuntija- ja asiakaspalveluissamme.

Lue lisää

Tukipalvelun käytäntö

Kaikki tukipalvelumme ovat saatavilla sekä asiaikkaille että myyntitiedusteluille. Peruslähtökohta on, että kyselyihin vastataan siinä järjestyksessä kuin ne saapuvat.

Lue lisää

Tavaramerkkikäytäntö

Olemme luoneet rajoitetun käytön logoja niille, jotka haluavat tukea yhtiötä, tuotteitamme tai palveluitamme käyttämällä yhtiön logoja viestinnässään.

Lue lisää

Piratismin vastainen käytäntö

Ymmärrämme vastuumme asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja jälleenmyyjiämme sekä koko ohjelmistoteollisuutta kohtaan.

Lue lisää

Käyttöehdot

Käyttämällä sivustoa sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin ehtoihin.

Lue lisää